Bakgrund

Belgien är både kulturellt och politiskt splittrat. Den norra delen bebos huvudsakligen av flamländare som pratar en dialekt av holländska samtidigt så domineras den södra regionen Vallonien av fransktalande valloner. I öster finns det till och med en tysktalande befolkning. Man kan alltså säga att det i Belgien går en kulturell gräns mellan den germanska och den latinska kulturen. Även om det aldrig har förekommit strider mellan de olika befolkningsgrupperna och att det inte råder några fientligheter mellan valloner och flamländare så har läget varit infekterat vid många tillfällen.

 

 

Första sidan                                                                  Föregående sida                                                                                                             Nästa sida