Culture School

Culture School är för dig som gillar att uttrycka dig estetiskt. Här finns möjligheten att utvecklas inom musik, sång, dans och teater. Culture Schools mål är att stimulera elevers talanger, och kommande talanger inom musik, dans och bild. Skolan erbjuder ett stort utbud av olika estetiska kurser som dels kan utföras under, men även efter skoltid.

Culture School har sina estetiska lokaler i slottets byggnad. Dessa lokaler är anpassade till musik, sång, konst och drama. Musiksalarna har ett stort utbud av instrument och sångböcker som kan användas. I konstsalen finns material som passar de konstnärliga så som stativ, färger, lera och andra tillbehör. Dramakurserna är tillägnat de mindre eleverna på skolan, och kan tyvärr inte erbjudas till de äldre eleverna.

 

                                                       Konstsalen

Det finns möjlighet att arbeta både i grupp och ta privatlektioner i olika aktiviteter. Främst finns privatlektioner tillängligt vid olika instrument eller att sjunga individuellt. Under dessa individuella lektioner får du en möjlighet att utvecklas mera, då läraren specificerar sig på dig som elev och utgår ifrån dina tidigare erfarenheter. Privatlektionerna varar oftast 20min/lektion. Det finns möjlighet att förlänga tiden efter överenskommelse med läraren.

Det finns inget begränsat antal aktiviteter du får utföra. Det som är viktigt är att lektionerna passar och inte förhindrar andra vanliga skollektioner.

Uppträdanden och framträdanden symboliserar Culture School väldigt bra. Då sång och musik är det populäraste att ägna sig åt vid Culture School anordnas regelbundet ett så kallat musikcafé som hålls vid slottets estetiska avdelning. Vid dessa caféer använder man sig av en 20m2 stor scen där barn och ungdomar som ägnar sig åt privatlektioner uppträder, och tillställningarna brukar oftast vara lyckade inför föräldrar och vänner som kommer för att titta. Det lockar mycket människor då inträdet är fritt och många tycker att de är en trevlig uppsättning.

                                           Uppträdande vid musikcaféet

Culture School är som sagt öppen för alla barn och ungdomar. Utöver denna möjlighet finns det även en kör som kallas United Voices. Denna kör är tillägnad elever från the Upper Secondary. Elever får göra en audition till kören för att visa deras erfarenheter av sång. Denna kör är en mer utvecklande kör. Det krävs en större förmåga att kunna anpassa sig till de andra körmedlemmarna men samtidigt kunna koncentrera sig på sin sång. Kören sjunger regelbundet 1 gång i veckan, där de bl.a. tränar olika låtar som senare ska visas upp.

 

Tillbaka