Undervisning

 

Upper Secondary School består av ca 100 elever. Dessa elever har olika nationaliteter och därmed olika utbildningsprogram. SSB använder sig av alla skandinaviska läroplaner och ser till att varje elev får de kurser som respektive land kräver utifrån sin egen läroplan.

Skolans svenska läroplan erbjuder det Samhällsvetenskapliga programmet, Naturvetenskapliga programmet och även The International Baccalaureate.

Den läroplan som vi elever från Samhäll Internationell rättar oss efter på SSB är det Samhällsvetenskapliga programmet.

För att få en bättre inblick att jämföra det Samhällsvetenskapliga programmet på Aranässkolan, inriktning internationell med det Samhällsvetenskapliga programmet på SSB, finns nedan de kurser som du läser på Aranässkolan respektive SSB under åk 2.

 

Skillnaderna mellan årskurs 2 på SSB och Aranäsgymnasiet är de lokala kurserna.

 

 

                           SSB                                                        Aranässkolan

                    Belgienkunskap                                                 Kulturkunskap

                                                                         Amerika och Östeuropa (int. blocket) 

                                                      Internationell Kommunikation (startar vårterminen åk2)

 

 

SSB kan i stor utsträckning erbjuda de kurser som Samhäll internationell linjen kräver att eleverna skall läsa under åk 2.

De Sam-Int elever som läser ekonomiska blocket drabbas inte, då Företagsekonomi och Rättskunskap som läs av klasskamraterna hemma i Kungsbacka under åk2, även kan läsas på den Skandinaviska skolan.

Naturkunskap B, som enligt kursplanering skall läsas under åk2 på internationell är en kurs som uteblir som utbytesstudent på SSB. Anledningen är att klasskompisarna på SSB redan har avslutat denna kurs under åk1.

På grund av flera timmar i veckan av Svenska och Idrott, läser eleverna klart Idrott A och Svenska B under åk2, vilket enligt Aranäsgymnasiets kursplanering även läses under en eller två terminer i åk3.

För att komplettera de poäng man missar finns möjlighet, om schemat passar, läsa kurser t.ex. så som Filisofi, Religion, Företagsekonomi och Projektarbete på skolan.

De kurser som man skulle ha läst i årskurs 2 på Aranäsgymnasiet kan antingen läsas på distans under utbytesåret alternativt läsas in i årskurs 3 när man kommer tillbaka till Sam-Int.

 

                                 School Camp - kuststaden Ostende

Internationellt arbete

En av de viktigaste huvudpunkterna som gör SSB unik är att skolan ger dig som elev en bred förståelse om omvärlden. Detta genom skolans internationella och Europeiska profil. ont>

En av anledningarna till varför SSB har en internationell och europeisk profil är ganska självklart. Skolans position i centrala Belgien gör det möjligt för skolan att dagligen bli påverkad av och diskutera internationella frågor. Dessutom brukar man säga att Bryssel är Europas hjärta, dels för stadens kommunikationer till andra länder och dels för det betydelsefulla Eu-parlamentets belägenhet i centrala Bryssel. Skolans internationella profil inriktar sig på undervisningen. I och med att skolan är en Skandinavisk skola, finns här även ett stort utbud av olika språk och kulturer.

Alla elever har möjlighet att kommunicera med sitt modersmål under skoldagarna, då vi Skandinaver förstår varandra bra trots språkskillnader. Andra språk som engelska och franska används också i stor utsträckning i undervisningen. Denna möjlighet att få lära sig och utveckla nya språkkunskaper samtidigt som undervisningen sker utifrån ett internationellt perspektiv, anser jag som väldigt givande. Det är en viktig aspekt för att kunna kommunicera och förstå andra människor i världen.

 

EU-parlamentet

Skolan använder sig varje år av internationella projekt i undervisningen. Detta stämmer bra överrens med SSB:s internationella profil. Ett exempel är Berlin Model United Nations som varar i 4 dagar i Berlin. Detta projekt är framför allt tillägnat gymnasieelever, men även några få elever i åk 10 (motsvarande åk 9 i Sverige).

 Projektet innebär att utvalda elever från SSB får åka till Berlin och träffa andra ungdomar från olika delar av världen och medverka i ett FN rollspel. Länder som är representerade vid mötet är allt från västvärldens länder till öst Asien, och även Australien. Detta rollspel återkommer varje år och arrangeras av både lärare och elever från en Amerikansk skola, John F Kennedy School.

SSB har också ett liknande FN rollspel som utspelar sig under en dag, kontra BERUMS 4 dagars sammanträde. Detta rollspel kallas Scandinavian School of Brussels Model United Nations och hålls i slottets aula, även kallad Mozartsalen. Här får alla elever från åk 9 (åk 8 i Sverige) till gym 3or delta. Detta FN rollspel utspelas under en dag, och förbereds med några timmars arbete tre veckor innan. Syftet med SSB-MUN, som skolan kallar det, är att ge elever en chans att diskutera aktuella internationella frågor och få en inblick i hur ett FN möte kan se ut. 

Belgienkunskap

Denna kurs är näst intill obligatorisk för de nya boardingeleverna, och kan läsas som ett individuellt val. Detta är en kurs som innehåller resor och upptäckter runt om i Belgien. Meningen med kursen är att ge individen ett bredare perspektiv på omgivningen, människorna, kulturen och miljön.

Dessa resor utförs inte under skoltid, utan arrangeras under fritiden.

Resor som sightseeing i Bryssel, besök vid Lejonkullen, Chokladfabrik, koncentrationsläger, museer. Kursen innebär också besök av olika städer i Belgien. Diamant, handel, mode staden Antwerpen. Medeltidsstaden Brugge och kust och hamnstaden Ostende. 

 

                        

Besök av Chokladfabriken Chocolaterie Duval                    Besök av Lejonkullen i Waterloo

Tillbaka